Conceptwoningen

Bijna-energieneutrale of BEN-woning

Tegen 2021 moeten alle nieuwe gebouwen van de Europese lidstaten bijna-energieneutraal zijn. Om aan deze Europese richtlijn te voldoen, werkt het Vlaams Energieagentschap aan een actieplan. Een van de doelstellingen hieruit is dat 21 % van de Vlaamse nieuwbouwwoningen tegen 2015 beter moet scoren dan E40. Een vaste definitie voor de bijna-energieneutrale woning of BEN-woning is er voorlopig nog niet op Vlaams niveau. De meningen over hoe we dit woningtype moeten realiseren, lopen dan ook uiteen.

Van theorie naar praktijk

In een BEN-woning is luchtdichtheid cruciaal. De woning is zodanig goed geïsoleerd en ook het ventilatiesysteem met warmterecuperatie staat volledig op punt. Ongecontroleerd warmteverlies via een kier heeft dan ook grote gevolgen voor de energieprestaties. Daarom monteren we in de gecontroleerde atelierruimte van onze partner Machiels Building Solutions alle constructie-elementen perfect luchtdicht. Net zoals een passiefhuis haalt een bijna-energieneutraal huis zo veel mogelijk gratis energie uit de omgeving. Onder meer door het doordacht oriënteren en indelen van de woning en het strategisch plaatsen van raampartijen. Zo geniet u volop van passieve (lees gratis!) zonnewinsten. Per project bestuderen we ook welke bijkomende beperkte verwarmingstechnieken en welke hernieuwbare energiebronnen aangewezen zijn.

In grote lijnen komt het er op neer dat een bijna-energieneutrale woning geen of amper nog energie nodig heeft voor verwarming, sanitair warm water en elektriciteit. Energie die de woning wel gebruikt is hoofdzakelijk afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen en bij voorkeur vlakbij geproduceerd. Volgende systemen worden toegelaten voor de opwekking van hernieuwbare energie:

  1. Zonneboilers: warmen water op met zonne-energie,
  2. Zonnepanelen: zetten zonne-energie om in elektriciteit,
  3. Warmtepompen: maken gebruik van energie uit lucht, grond en water,
  4. Biomassasystemen: dienen als hoofdverwarming,
  5. Aansluiten op een systeem van stadsverwarming en -koeling,
  6. Deelnemen aan een project voor de productie van hernieuwbare energie, vergund na 1/1/2014.

U ziet, heel wat aspecten komen al van bij het ontwerp van een BEN-woning aan bod. Een kolfje naar de hand van groupV2!

Doordachte muuropbouw met aangepast buitenschrijnwerk

Ook voor de groupV2 BEN-woning vormt onze passiefwoning de basis. Onze partner Machiels Building Solutions heeft een uitgekiende muuropbouw ontwikkeld waarmee we op een zeer economische manier het houtskelet voor een BEN-woning kunnen opbouwen.

Dit houten skelet is als het ware gemaakt om te isoleren. Ideaal als u weet dat isolatie een absolute basisvereiste is voor een bijna-energieneutrale woonst. In de vloer zit zo'n 15 cm isolatie, in de muren 20 à 24 cm en in het dak rond de 30 cm. En dit zonder overmatig ruimteverlies. De isolatie past eenvoudigweg in de houtconstructie. Ook de ramen en deuren met hoogwaardige glaspartijen worden al in het atelier in de buitenmuren bevestigd. Dat garandeert u een maximale isolatiewaarde en aangenaam temperatuurcomfort binnenshuis.

De meest voor de hand liggende vorm van een bijna-energieneutrale woning is een geoptimaliseerd passiefhuis. Hierbij wordt de energetische meerwaarde van extra isolatie afgewogen tegen de meerinvestering van de bouwheer. Dit zou overeenkomen met een K-peil van 25 à 30, terwijl het K-peil van een passiefhuis maximum 15 bedraagt.

Volgende muuropbouw is geschikt om onze BEN-woning mee te bouwen en heeft een U-waarde van 0,17 W/m²K:

Muuropbouw BEN-woning

© Machiels Building Solutions

1. Houtvezelisolatieplaat
2. Minerale wol
3. Spaanplaat (geïsoleerde leidingsspouw)
4. Gipskartonplaat
5. FSC/PEFC-hout
6. Luchtdichtingstape

 

Bijna-energieneutrale of BEN-woning

Isolatie

Een houten skelet is als het ware gemaakt om te isoleren. Ideaal als u weet dat isolatie dé absolute basisvereiste is voor een passiefhuis. In de vloer zit zo'n 15 cm isolatie, in de muren 20 à 24 cm en in het dak rond de 30 cm. En dit zonder overmatig ruimteverlies. De isolatie past eenvoudigweg in de houtconstructie.

Luchtdichtheid

Warmteverliezen moeten in een BEN-woning tot een minimum beperkt blijven om optimale energieprestaties te verzekeren. Het atelier van Machiels Building Solutions is dan ook de locatie bij uitstek om alle constructie-elementen van uw passiefwoning luchtdicht in op te bouwen. Ook de zorgvuldige plaatsing op de werf en het aanbrengen van luchtdichtheidstape garanderen de luchtdichtheid tijdens de blowerdoortest.

Warmtewinsten

Een BEN-woning mag slechts een beperkte verwarmingsbehoefte hebben. Met enkel luchtdichting en isolatie is dit echter niet haalbaar. Vandaar dat we u woning via een doordachte oriëntatie en zuidgerichte, superisolerende beglazing met een hoge zontoetredingsfactor (g-waarde) maximaal laten genieten van gratis zonne-energie. Met een gepaste zonwering blijft de woning in de zomer lekker koel.

Ventilatie en verwarming

Een BEN-woning ventileren vergt maximale controle. Vandaar dat we werken met een gecontroleerde balansventilatie met warmterecuperatie, ofwel ventilatiesysteem D. In droge ruimtes wordt verse lucht geblazen en in natte ruimtes wordt opgewarmde lucht weer afgezogen. Die passeert eerst over een warmtewisselaar en warmt zo de koele aangevoerde lucht op. Dit vermijdt een kiltegevoel in de ruimtes waar de verse lucht binnenkomt. We rusten het ventilatiesysteem in onze bijna-energieneutrale woningen ook uit met een naverwarming om in periodes van lage buitentemperaturen de eventuele extra warmtebehoefte op te vangen.

Compactheid en oriëntatie

Centraal in het ontwerp van een BEN-woning staan compactheid en een optimale oriëntatie. Zo slagen we erin om de energiebehoefte van de woning terug te dringen onder 15 kWh/m² vloeroppervlakte per jaar. Onze Ontwerpers houden maximaal rekening met het E-peil, in overeenstemming met uw comfort en persoonlijke wensen. Steeds strikte scheiding tussen architect-aannemer behouden.

Hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen zijn in een BEN-woning noodzakelijk voor de productie van het grootste gedeelte van de netto-energiebehoefte. Met name zonnepanelen voor de elektriciteit, zonnecollectoren voor sanitair warm water en warmtepompen, biomassasystemen of pelletketels voor de verwarming. Ook aansluiten op een stadsverwarmings- en koelingsnetwerk of deelnemen aan een project voor hernieuwbare energieproductie zijn toegelaten.

Financieel duwtje in de rug - maart 2013

Voor Vlaamse nieuwbouwwoningen met een maximum E-peil van E40 is de korting op de onroerende voorheffing 50 %. Bij een maximaal E-peil van E30 of BEN-woningen krijgt u maar liefst 100 % korting. En dat gedurende vijf jaar. Ook netbeheerders hebben een premie veil voor lage-energiewoningen.

Financieel duwtje in de rug - maart 2014

Vanaf 2014 krijgt een woning van E40 of lager een premie van 1.800 euro, verhoogd met 50 euro per E-punt lager dan E40. Vanaf 1 januari 2014 komen enkel nog woningen met een maximale score van E40 in aanmerking voor deze financiële tegemoetkoming. Bijkomend voordeel van deze woningen is dat ze beter hun waarde behouden, aangezien ze al rekening houden met de toekomstige verstrenging van de EPB-eisen en naar bouwkosten toe beter geoptimaliseerd zijn als een passiefhuis.